rabatzaopinie.jpg

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

organizowanej w Sklepie GLOBALVET.PL

od dnia 12.07.2023 do dnia 31.12.2023

POD HASŁEM „RABAT ZA OPINIE”

 § 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator –  GLOBALVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ptaszkowa 822, 33-333 Ptaszkowa, NIP: 7343617376. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 535 244 037
 2. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.globalvet.pl, w którym sprzedawane są karmy i artykuły dla zwierząt.
 3. Akcja Promocyjna – przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „RABAT ZA OPINIE”.
 4. Uczestnik – Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej.
 5. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Sklepu online.
 6. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Sklepie online od dnia 12.07.2023 do dnia 31.12.2023r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty zakończenia Akcji Promocyjnej bez wcześniejszej informacji. Kody rabatowe są ważne 60 dni od ich wystawienia Uczestnikowi niezależnie od tego, czy data zakończenia Akcji Promocyjnej zostanie zmieniona.
 3. Akcją Promocyjną objęte są wszystkie towary w Sklepie online.

 

 

§ 3. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Sklepie online w terminie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, określonym w §2 ust. 1 powyżej, Towaru lub większej liczby Towarów, zezwolenie na przesłanie prośby z serwisu Ceneo.pl na pozostawienie opinii oraz pozostawienie opinii w serwisie Ceneo na temat Sklepu online.
 4. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć dowolną liczbę Towarów.
 5. Rabat przesyłany jest pocztą elektroniczną na adres email podany przy składaniu zamówienia. Ważny jest 60 dni od daty jego wysłania i wynosi 2%. Rabat wystawiany jest w ciągu 7 dni roboczych od momentu wystawienia opinii w serwisie Ceneo przez Uczestnika.
 6. Rabat udzielany jest od cen widocznych na stronie Sklepu online. Cena po Rabacie widoczna jest dla Uczestnika w koszyku Sklepu online, po dodaniu  w koszyku Sklepu otrzymanego wcześniej kodu rabatowego.

§ 4. Obowiązki informacyjne

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.globalvet.pl
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami mailowo oraz telefonicznie i pisemnie - w przypadku podania przez Klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.
 3. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami telefonicznie, pisemnie oraz mailowo za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]

§ 5. Skargi

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów w Sklepie online.
 2. Skargę należy skierować  na adres email [email protected] z dopiskiem „Skarga – Rabat za opinie”
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub e-mailowej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi pocztą elektroniczną.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć